Planowane jest opracowywanie materiałów społeczno-edukcayjnych dotyczących zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nerwicowych, kwestii suicydologicznych oraz problemu uzależnień. Osoby, firmy i instytucje zainteresowane wsparciem naszego Programu poprzez bezpośredni wkład w przygotowanie materiałów społeczno-edukacyjnych lub poprzez dostarczenie wsparcia finansowego, prosimy o kontakt.

Do partycypacji w Programie zachęcamy przede wszystkim osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i psychoterapeutycznego.

Włączenie się w realizację Programu lub jego finansowe wsparcie może dotyczyć:
 • selekcji i analizy piśmiennictwa,
 • gromadzenia materiałów źródłowych
 • ewentualnego tłumaczenia materiałów obcojęzycznych,
 • opracowywania i redagowania materiałów edukacyjnych,
 • merytorycznej weryfikacji i oceny materiałów,
 • korekty i adjustacji tekstów,
 • transkrypcji materiałów do kodu Wikipedii,
 • opracowania przypisów piśmienniczych zgodnie ze standardami Wikipedii,
 • sprzętu komputerowego,
 • oprogramowania redakcyjnego,
 • kosztów wydawniczych,
 • dostępu do Internetu,
 • utrzymania domeny i hostingu,
 • kosztów administracyjnych i utrzymania biura.

 • Zapraszamy do współpracy!