Organizator programu: Dr n. med. Paweł Rodziński - Centrum Medyczne Promocji Zdrowia Psychicznego
REGON: 361366069
ul. Langiewicza 16/22, 35-021 Rzeszów
tel. 605 151 465
pwlrps@promocjazdrowiapsychicznego.pl
pwlrps@gmail.com

Link do profilu organizatora na portalu ResearchGate
Link do profilu organizatora jako Redaktora Wikipedii
Link do profilu organizatora na portalu Medycyny Praktycznej
Wizytówka: Dr n. med. Paweł Rodziński - Gabinet Lekarski Prywatny - Psychiatryczny i Psychoterapeutyczny