Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii i doktorem nauk medycznych. Pracę doktorską przygotowałem w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i obroniłem na Wydziale Lekarskim UJ CM. Ukończyłem szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dyplomowanym psychoterapeutą Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, byłym nauczycielem Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, biegłym sądowym z zakresu psychiatrii, tłumaczem materiałów dydaktycznych z zakresu psychoterapii z języka angielskiego, recenzentem czasopisma naukowego Archives of Psychiatry and Psychotherapy oraz organizatorem społeczno-edukacyjnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, w ramach którego rozwijane są artykuły medyczne w Wikipedii.

Odbyłem staże lekarskie specjalizacyjne w oddziałach dziennych i stacjonarnych Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Toksykologicznym i oddziałach Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale 6A (ogólnopsychiatrycznym), 5C (leczenia uzależnienia od alkoholu) i 5D (leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych) Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także pelniłem funkcję lekarza dyżurnego w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Link do spisu publikacji specjalistycznych na portalu ResearchGate.