Link do listy artykułów znajdujących się w ogólnodostępnej, internetowej encyklopedii - Wikipedii. Artykuły te zostały przeredagowane, rozwinięte i zweryfikowane lub stworzone w ramach niniejszego programu...

Link do rejestru ostatnio przeprowadzonych we Wikipedii prac.

Przykłady artykułów Wikipedii objętych patronatem Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, wraz ze statystykami częstości odwiedzin (dostępnymi także bezpośrednio w Wikipedii):
Zaburzenia depresyjne - 52872 odwiedzin w ciągu 86 dni (pomiędzy 28.02.2015 a 24.05.2015):


Autyzm dziecięcy - 51837 odwiedzin w ciągu 90 dni (pomiędzy 30.01.2015 a 30.04.2015):


Leki przeciwdepresyjne - 12762 odwiedzin w ciągu 90 dni (pomiędzy 30.01.2015 a 30.04.2015):


Myśli samobójcze - 5029 odwiedzin w ciągu 90 dni (pomiędzy 07.02.2015 a 07.05.2015):


Zespół lęku uogólnionego - 5894 odwiedzin w ciągu 90 dni (pomiędzy 07.02.2015 a 07.05.2015):