Program Promocji Zdrowia Psychicznego
Statut "Programu Promocji Zdrowia Psychicznego":

§ 1. Celem programu jest poprawa jakości zdrowia psychicznego Polaków poprzez działania edukacyjne skierowane do osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, ich rodzin oraz związanych z nimi środowisk społecznych.

§ 2. Działania społeczno-edukacyjne, realizowane w ramach niniejszego programu, obejmują przygotowywanie i nieodpłatne rozpowszechnianie materiałów dotyczących leczenia zaburzeń psychicznych oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nerwicowych oraz zachowań samobójczych.

§ 3. Za cel przyjmuje się także przeciwdziałanie stygmatyzacji osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych poprzez adresowanie działań edukacyjnych do środowisk społecznych, w których żyją chorzy.

§ 4. Powyższe cele są realizowane poprzez rozpowszechnianie aktualnej, rzetelnej i zweryfikowanej zgodnie ze standardami evidence-based medicine wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, przy zachowaniu nacisku na redagowanie materiałów edukacyjnych językiem przystępnym dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny i psychiatrii.

§ 5. Materiały medyczno-edukacyjne mają formę elektroniczną, broszur lub ulotek, które rozpowszechniane są bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów edukacyjnych i leczniczych m.in. takich jak: portale poświęcone zdrowiu, Wikipedia, ośrodki akademickie, poradnie zdrowia psychicznego, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, szpitale psychiatryczne i ogólne, centra interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.


Począwszy od 2015 roku z materiałów społeczno-edukacyjnych, przygotowanych w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i rozpowszechnionych za pośrednictwem Wikipedii, każdego miesiąca Polacy korzystali łącznie ponad 50.000 razy!

Osoby, firmy i instytucje zainteresowane wsparciem naszego Programu poprzez bezpośredni wkład w przygotowanie materiałów społeczno-edukacyjnych lub poprzez dostarczenie wsparcia finansowego, prosimy o kontakt.

Dane konta bankowego, na które przyjmowane są wpłaty na rzecz Programu Promocji Zdrowia Psychicznego:
Nazwa banku: mBank
Nr konta: 32 1140 2004 0000 3102 3009 7693
Imię i nazwisko odbiorcy: Paweł Rodziński

W tytule przelewu prosimy o zamieszczenie dopisku „Na rzecz Programu Promocji Zdrowia Psychicznego” oraz ewentualne wyszczególnienie, które z realizowanych przez nas prac będą wsparte finansowo.

Organizator programu: Dr n. med. Paweł Rodziński - Centrum Medyczne Promocji Zdrowia Psychicznego
REGON: 361366069
tel. 605 151 465
e-mail: pwlrps@gmail.com


Patronami naszego programu są:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski
oraz
Katedra Psychoterapii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel. 12 633 12 03
PROXIMED  

Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
oraz
Katedra Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum

ul. Kopernika 21a
31-501 Kraków
tel. 12 424 87 00
PROXIMED  

Dr n. med. Krzysztof Walczewski, były konsultant w dziedzinie psychiatrii dorosłych dla województwa małopolskiego
oraz firma
PROXIMED
www.proximed.pl

recepcja@proximed.pl
ul. Przemiarki 23a/60
30-384 Kraków
tel. 602 452 752
PROXIMED